എന്നെ പിന്തുടരൂ ഇതുവഴി..

I like it....

Friday, February 1, 2013

അസ്രൂസ് ചതിച്ചപ്പോള്‍

ബൂലോക ചിത്രകാരനും,കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റുമായ അസ്രൂസ് ഇരുമ്പുഴി ചതിച്ചപ്പോള്‍.
അസ്രൂസിന്റെ ASRUs WORLD ഇവിടെ ക്ലിക്കിയാല്‍ കാണാം.
അസ്രൂസിന്റെ ഫൈസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈല്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്കിയാല്‍ കാണാം.
3 comments:

  1. അസ്രുവിന്റെ വരമാജിക്

    ReplyDelete
  2. ഇങ്ങക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മാണം

    ReplyDelete